Historie klubu

Klubový karneval

Karneval 12. 4. 2008

Dávná historie

Kořeny klubu Simple Diamond sahají až do Country a Western Clubu Praha v Nebušicích, kde se s příchodem Square dance do Československa začala formovat skupina, která se chtěla věnovat převážně squaru. Vzhledem k tomu, že klub byl zaměřen především na country a western, došlo v roce 1989 k oddělení této skupiny a založení nového klubu. Vlastně zatím pouze přípravky, protože první graduace, a tím i oficiální vznik klubu Simple Diamond, byla až v lednu následujícího roku. V jeho čele tehdy stáli Iveta a Jirka Krejčí.

V současné době tančíme stejně jako v minulých letech každé pondělí v ODDM Opatov v Praze 4 a zatančit si u nás můžete Mainstream a částečně Plus. Letos také znovu začínáme s výukou Round dance a Hop na nás zkouší svůj experiment, kdy se hned od první hodiny přípravky učí cha-cha. Šéfuje nás Jana Horová (Čoky), ovšem vzhledem k jejímu už na dveře klepajícímu mateřství ji zastupuje Libor Blažek. Od začátku callerovala Iveta, která také cuerovala. Potom Pavel Sláma, který se na dlouhé 2 roky z našeho squarového života zcela vytratil, ale podle zaručených zpráv se do něj znovu vrací! Nyní je klubovým callerem Jindřich Šašek (Čára) a jeho pomocníkem Petr Čermák.

Také mimotaneční klubový život existuje. Třikrát ročně, vždy na jaře a na podzim na víkend a v létě na více než týden, okupujeme už téměř klubovou chaloupku "U Sotonů" v Luhově u Mimoně. Sotonovi se nás totiž (nic zlého netuše) kdysi ujali a už se nás nezbavili. Musím však dodat, že všechny pobyty probíhají v naprosté symbióze. Nové členy klubu lákáme k procházce na Ralsko, zatímco ostatní, kteří toto již absolvovali, tímto výstupem strašíme. Výstup na Ralsko (výška 694 m) je totiž krásná, ale namáhavá procházka. I když jsem luhovskou chaloupku nazvala netaneční, bylo by s podivem, kdyby se i zde (samozřejmě podle chuti a možností zúčastněných) nenašel čas pro tancování. Luhov je však akce nejen pro klubáky, ale i pro všechny, kteří mají chuť s námi pobýt, a tak zde přijímáme i návštěvy, např. z nedalekého Liberce.

Petra "Čáryna" Kamínková, ZOOM 1996/7

Proč vrána?

A nyní odpověď na otázku, kterou si možná klade mnoho lidí, a která mi již byla několikrát položena. Proč my, klub Simple Diamond (tj. Jednoduchý diamant) máme ve znaku vránu? Myslím, že bude dobře, když bude moje odpověď někde zaznamenána, protože jsem zjistila, že ani většina členů našeho klubu, vzhledem k tomu, že toto období nepamatují, na ni nezná odpověď. To bylo tak:

V době, kdy jsme hledali něco, co by obrazem vyjádřilo náš klub (ať už to nazveme logem, značkou, maskotem nebo i jinak), byla jedním z návrhů straka, která drží v zobáku diamant (tedy nás). Návrh byl přijat. Nikomu se však nepodařilo nakreslit straku tak, aby byla použitelná ve všech situacích, tj. aby i při případném zvětšování i zmenšování stále vypadala k světu a každý poznal, že jde o straku a diamant. A tak se z množství dalších návrhů vyklubala vrána, která nás provází dosud.

Petra "Čáryna" Kamínková, ZOOM 1996/7

Ještě trocha dávné historie

Po přečtení Čáryniných řádků mi přišlo, že by byla škoda nezmínit se i o některých dalších lidech, kteří měli něco společného s klubem Simple Diamond a o některých akcích, na nichž se Simplové podíleli.

Po Ivetě Krejčí, když už jí mateřské povinnosti nedovolily callerovat, převzal úspěšně toto žezlo Pavel Sláma, který za pomoci Davida "Medvěda" Dvořáka naučil tancovat square mnoho dalších lidí, kteří z části zůstali v Simple Diamond a z části odešli do jiných klubů. Pavel potom ze studijních důvodů musel callerování přerušit a místo klubového callera bylo prázdné. Posléze ale přece jen klub callera získal - z několika uchazečů byl zvolen Čára, (občanským jménem Jindra Šašek). Čára tuhle pomyslnou káru táhne až do současností, kdy mu během doby pomáhali Tomáš R. Jelínek, Petr Čermák i jiní.

Z dalších lidí bych chtěl vzpomenout i necallery, kteří svůj volný Čas věnovali tancování a dění kolem něj. Ať už to byl Míla Pěnkava - bývalý viceprezident klubu, Martina Trojanová, která se věnovala přípravkám a vytvářela tam jako dobrá víla pohodu, legraci a vřelé vztahy. Nemůžu tady vzpomenout určitě všechny, ale bylo a je jich určitě víc.

Simple Diamond si tanečníci pamatují určitě i ze spolupořádání Rainbow spolu s Country Farrow, akce, která se vždy těšila přízni tanečníků, a to nejen kvůli Al Greenovi a Carole. Neměl bych zapomenout ani na neopakovatelnou atmosféru klubových vánoc, na kterých bývalo vždy příjemně a veselo. Závěrem se omlouvám všem, na které se v tomto výčtu nedostalo - alespoň takto tedy z mého pohledu k historii Simple Diamond, teď už trochu z větší dálky z Regionu, z Vrchlabí a z Montany.

Honza Krtil, ZOOM 1996/7

Autorovi se omlouvám za mírnou cenzuru. Nicméně text obsahoval naprosto smrtící koncentraci zdrobnělin - zejména "človíčků" a "lidiček". Moje alergie na podobné výrazy vyhrála nad snahou zachovat originál. Matyáš